LV
Izvēlēties Transportlīdzekli
+371 268 10330
Izvēlēties Transportlīdzekli

Internetveikala lietošanas noteikumi

VEIKALA NOTEIKUMI

Vispārējais nolikums

1.1. Šie tirdzniecības noteikumi (turpmāk - Noteikumi) nosaka personas, kura iegādājās preces www.signeda.lv elektroniskajā veikalā (turpmāk - Pircējs), un SIGNEDA LATVIA SIA (turpmāk -Pārdevējs) savstarpējās tiesības, pienākumus un atbildību. Iegādājoties preces elektroniskajā veikalā, Pircējs piekrīt šiem Noteikumiem.

1.2. Pircēja un Pārdevēja Preču pirkšanas - pārdošanas līgums (turpmāk - līgums) tiek uzskatīts par noslēgtu no tā brīža, kad Pircējs e-veikalā ir noformējis preču grozu, norādījis piegādes adresi, izvēlējies apmaksas veidu, iepazinies ar šiem Noteikumiem un nospiedis pogu „Apstiprināt preču pasūtījumu”. Pēc tam, kad Pircējs ir veicis augstāk minētās darbības, Pārdevējs uz Pircēja norādīto elektronisko pasta adresi ir nosūtījis apstiprinājumu tam, ka pasūtījums ir pieņemts un tajā ir norādījis precīzu preces cenu.

Pircēja tiesības un pienākumi

2.1. Pircējam ir tiesības nopirkt Preces elektroniskajā veikalā, vadoties saskaņā ar šiem Noteikumiem un Latvijas Republikas tiesību aktiem.

2.2. Pircējam (lietotājam) ir tiesības atteikties no elektroniskajā veikalā noslēgtā preču pirkšanas un pārdošanas līguma ar Pārdevēju (izņemot gadījumus, ja Pirkšanas-pārdošanas līgums tika noslēgts par skaņas un (vai) video ierakstiem (fonogrammu, audiovideo ierakstu) dažādos video un skaņas informācijas nesējos), datoru programmu piegādi, ja Pircējs ir sabojājis iepakojumu; par avīžu, žurnālu vai citu periodisko izdevumu piegādi; piedalīšanas spēlēs un loterijās; pakalpojumu sniegšanu, kad ar Pircēja piekrišanu tika uzsākta Pirkšanas-pārdošanas līguma izpilde, ja nav beidzies septiņu darba dienu termiņš; preču, kuras tika izgatavotas pēc Pircēja individuālā pasūtījuma vai acīmredzami viņam paredzētas, vai kuras pēc savas būtības pēc to piegādes Pircējam vairs nevar tikt atgrieztas preču īpašību zaudēšanas (zuduma) dēļ, ir ātri bojājošas vai ja ir beidzies to derīguma termiņš). Par to ir rakstiski jāpaziņo Pārdevējam 7 darba dienu laikā no preces piegādes dienas. Pircējam ir tiesības atteikties no preču pirkšanas un pārdošanas līguma ar Pārdevēju tikai tajā gadījumā, ja prece ir kvalitatīva, nav bojāta un pēc būtības nav izmainījies tās izskats.

2.3. Elektroprecēm garantija netiek piemērota un šīs preces atpakaļ netiek pieņemtas (saskaņā ar Latvijas Republikas priekšmetu atgriešanas un apmaiņas noteikumiem).

2.4. Pircējam ir citas ar šiem Noteikumiem un Latvijas Republikas tiesības aktiem noteiktas tiesības un pienākumi.

2.5. Pircējs apņemas Preču un to piegādes cenu apmaksāt noteiktā termiņā un pieņemt pasūtītās preces.

Pārdevēja tiesības un pienākumi

3.1. Pārdevējs apņemas radīt visus nepieciešamos apstākļus, lai  Pircējs varētu atbilstoši izmantot e-veikala sniegtos pakalpojumus, taču Pārdevējs negarantē, ka elektroniskais veikals darbosies nepārtraukti, vai ka datu nodošana notiks bez traucējumiem, un arī nav atbildīgs par nelielām neprecizitātēm.

3.2. Pārdevējs apņemas piegādāt Pircējam viņa pasūtītas preces Pircēja norādītajā adresē noteiktā termiņā.

3.3. Ja svarīgu iemeslu vai tehnisku grūtību dēļ Pārdevējam nav iespējas piegādāt Pircēja pasūtīto preci (preces), Pārdevējs apņemas Pircējam piedāvāt analoģisku preci, bet ja Pircējs atsakās pieņemt preces analogu, 10 darba dienu laikā atgriezt Pircējam samaksāto naudu. Šajā gadījumā Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par preču piegādi.

3.4. Ja Pircējs mēģina kaitēt elektroniskā veikala darbam, Pārdevējam ir tiesības ierobežot un /vai apstādināt Pircēja iespēju izmantot elektroniskā veikala darbu un/vai atcelt Pircēja reģistrāciju elektroniskajā veikalā, iepriekš nebrīdinot par to Pircēju.

3.5. Pārdevējam ir tiesības vienpusīgi izmainīt šos Noteikumus. Izmainītie Noteikumi stājās spēkā no to publicēšanas elektroniskajā veikalā brīža un ir spēkā visiem pēc Noteikumu publicēšanas noslēgtajiem pirkšanas-pārdošanas līgumiem.

3.6. Pārdevējam ir arī citas Noteikumos un Latvijas Republikas tiesības aktos norādītās tiesības un pienākumi.

Preču cena un norēķini.

4.1. Elektroniskajā veikalā ir norādīta Preces galējā cena, t.i. norādītajā cenā ir ierēķināts spēkā esošais pievienotās vērtības nodokļa tarifs (preces cenā nav ierēķināta piegādes maksa).

4.2. Par Precēm Pircējs apņemas samaksāt 1 (vienas) darba dienas laikā Pārdevēja piedāvātajā veidā. Ja Pircējs noteiktajā termiņā nesamaksā norādīto cenu, tiek uzskatīts, ka Pircējs atsakās izpildīt līgumu, tāpēc Pārdevējam ir tiesības apstādināt pasūtījuma izpildi.

4.3. E-veikalā izvēlētās un pasūtītās preces Pircējs var apmaksāt trijos veidos:

4.3.1. Skaidrā naudā, ja preces piegādā kurjers. Izvēloties šo apmaksas veidu, pasūtījumu uzreiz sāk pildīt, bet tad, kad ierodas kurjers, ir nepieciešams samaksāt precīzu pasūtījuma  summu.

4.3.2 Izmantojot elektroniskās bankas pakalpojumus. 3. pirkšanas solī izvēlieties nepieciešamās bankas norādi. 5. solī nospiediet "Veikt maksājumu", reģistrējieties atvērtajā bankas mājas lapā un apstipriniet sagatavoto maksājuma uzdevumu. Nekāda papildus informācija šādā gadījumā nav nepieciešama. Pasūtījuma statuss izmainās uz "apmaksāts" un pasūtījumu sāk izpildīt.

4.3.3 Ar bankas pārskaitījumu no šīm bankām: AS SEB bankas, AS DNB bankas, Nordea Bank, AS Swedbank (iemaksājot skaidru naudu vai izdarot pārskaitījumu no konta) uz pārdevēja bankas kontu (Eiro). Kā maksājuma mērķi lūdzam norādīt Jums piešķirto pasūtījuma numuru. Pēc maksājuma uzdevuma izpildes obligāti informējiet mūs pa e-pastu [email protected] v. Pasūtījuma izpilde netiek uzsākta, kamēr nav saņemta informācija par izpildītu maksājuma uzdevumu, jo pasūtījuma statuss paliek neizmainīts, tas redzams kā "neapmaksāts". Ja veicat maksājuma uzdevumu, taču preci vēl neesat saņēmuši, un vēlaties atgriezt naudu, informējiet mūs pa tālruni vai e-pastu. Menedžeris informēs Jūs, kā un kur iesniegt aizpildītu lūgumu (XLSX vai PDF fails).

4.4 Pēc preču piegādes Pārdevējs izrakstīs rēķinu, un tas tiks nosūtīts pircējam pa e-pastu. Lai izvairītos no jebkurām neskaidrībām, uzsveram, ka preču pārdevējs vai pakalpojumu sniedzējs ir SIGNEDA LATVIA SIA  no kuras preces tiek nosūtītas, izvērtējot un izvēloties ātrāko piegādi pircējam.
 

 

Preču piegāde.

PIEZĪMES:

- Preču piegāde uz SIA “Signeda Latvija” veikaliem, neatkarīgi no pērkamo preču summas ir BEZMAKSAS. Galvenokārt preces no citiem veikaliem tiek piegādātas 1 darba dienas laikā

- ja norādat piegādi uz mājām (vai uz citu adresi), un pērkamo preču summa ir lielāka par 86 € - LATVIJĀ PIEGĀDĀJAM BEZ MAKSAS. Ja norādat piegādi uz mājām (vai uz citu adresi), un pērkamo preču summa ir mazāka par 86 € - sūtījuma izdevumi Latvijā tiek aprēķināti pēc preču svara. Aprēķināto piegādes cenu vienmēr atradīsiet norādītu pasūtījuma procesa beigās.

- Preces sūtam uz visām Eiropas savienības valstīm un vairākām NVS valstīm. Pasūtot izvēlieties vēlamo valsti (aizpildot kontaktus), un redzēsiet izcenojumus. Ja izcenojumi liekas pārāk lieli, griezieties pie mums, iesniedzot pasūtījumu Rīgas veikalā (Mūkusalas iela 72b, Rīga, LV-1004, Latvia), un komentāros rakstiet, lai mēs pārskatītu transporta izdevumus. Sūtījumi uz citām valstīm tiek piegādāti tieši saņēmējam 3-6 dienu laikā. Retos gadījumos sūtījumus ir nepieciešams saņemt pastā vai citā tuvākā terminālā.

- Par nosūtītajām /sagatavotajām saņemšanai precēm, piezvanot vai ar īsziņu klientus informē mūsu menedžeri.
5.1. Preces uz Pircēja rēķina piegādā DPD kurjers vai tiek piegādātas ar Pārdevēja transportu.

5.2. Precīza Preču cena, piegādes cena, Preču daudzums, sortiments un piegādes termiņš tiek norādīti Pārdevēja apstiprinātā preču pasūtījumā. Ļoti retos gadījumos dažas preces nevar tikt pārdotas pa 1 gab., tāpēc pēc pasūtījuma veikšanas 4 darba stundu laikā Jūs var par to informēt.

5.3. Preču piegādes laikā Pircējs (Pircēja pārstāvis) apņemas pārbaudīt Preču sūtījuma iepakojuma stāvokli, preču daudzumu, kvalitāti un sortimentu.

5.4. Ja tika noteikts Preču sūtījuma iepakojuma bojājums, taču, ja netika noteikta preču daudzuma, kvalitātes, sortimenta neatbilstība (-as), Pircējam (Pircēja pārstāvim) ir pienākums par Preču sūtījuma iepakojuma bojājumu atzīmēt Pārdevēja (pārdevēja pārstāvja) iesniegtajā dokumentā.

5.5. Ja tika noteikta preču daudzuma, kvalitātes un/vai sortimenta neatbilstība (-as), Pircējam (Pircēja pārstāvim) ir pienākums nepieņemt Preču sūtījumu. Šādā gadījumā Pārdevējs (Pārdevēja pārstāvis) vai kurjers kopā ar Pircēju (Pircēja pārstāvi) par to noformē Preču nepieņemšanas aktu, kurā rakstiski atzīmē atrastos pārkāpumus un neatbilstības.

5.6. Kad Pircējs (Pircēja pārstāvis) ir pieņēmis Preču sūtījumu, parakstot atbilstošu piegādes dokumentu un arī atzīmējot par Preču sūtījuma iepakojuma bojājumu, tiek uzskatīts, ka preces ir piegādātas bojātā sūtījuma iepakojumā, taču preču daudzums, kvalitāte, sortiments atbilst pirkšanas-pārdošanas līguma noteikumiem, un papildus pakalpojumi, kas norādīti piegādes dokumentā, ir atbilstoši izpildīti.

5.7. Kad Pircējs (Pircēja pārstāvis) ir pieņēmis Preču sūtījumu un parakstījis atbilstošu piegādes dokumentu bez piezīmēm, tiek uzskatīts, kad preces ir piegādātas nesabojātā sūtījuma iepakojumā, preču daudzums, kvalitāte, sortiments atbilst pirkšanas-pārdošanas līguma noteikumiem, un arī papildus pakalpojumi, kas norādīti atbilstošā dokumentā, ir pienācīgi izpildīti.

5.8. Kad preces ir piegādātas Pircēja norādītajā adresē, tiek uzskatīts, ka preces Pircējam ir nodotas, neatkarīgi no tā, vai preces faktiski pieņēma Pircējs, vai jebkura cita persona, kura pieņēma preces norādītajā adresē. Ja plānotajā preču piegādes dienā preces netiek piegādātas, Pircējs nekavējoties, taču ne vēlāk, kā nākošajā dienā pēc plānotās preču piegādes dienas par to informē Pārdevēju. Pretējā gadījumā Pircējs zaudē tiesības izteikt Pārdevējam prasības sakarā ar Preces (preču) nepiegādāšanu vai nokavētu piegādi.

 

Preču atgriešana.

PIEZĪMES:

- Saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu un Ministru kabineta 2002.gada 28.maija noteikumu Nr.207 “Noteikumi par distances līgumu”, Pircējs var izmantot atteikuma tiesības un 14 (četrpadsmit) dienu laikā vienpusēji atkāpties no Līguma, atdodot nopirkto preci atpakaļ Pārdevējam. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņu skaita no dienas, kad Pircējs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un kuru ir norādījis Pircējs, ir ieguvusi preci valdījumā.

- Lai nodrošinātu netraucētu un lētu preču atgriešanu, iesakām klientiem vērsties pa kopīgo tālruņa numuru un nosūtīt sūtījumus, izmantojot DPD PICK-UP (saņemšanas punktus visā Lietuvā, Latvijā, Igaunijā).

- Atteikuma tiesību realizēšanas termiņā, Pircējam ir tiesības preci lietot tiktāl, cik tas ir nepieciešams preces rakstura, īpašību un darbības pārbaudei (tikpat lielā mērā, cik to varētu izdarīt pirms preces iegādes tirdzniecības vietā). Precēm ir jābūt nesabojātām, nezaudējušām sākotnējo izskatu (nenoņemtas un nesabojātas etiķetes, nenoplēstas aizsardzības plēves u.c.) un nelietotām. Ja prece nav pilnā komplektācijā vai nav oriģinālajā iepakojumā, vai preces iepakojums ir būtiski bojāts (izņemot gadījumu, kad nav iespējams atvērt iepakojumu, to nesabojājot), vai prece ir bojāta, Pārdevējam ir tiesības nepieņemt preci.

6.1. Gadījumā, ja Pircējs (lietotājs) atsakās no preces pirkšanas un pārdošanas līguma, kā to paredz šo Noteikumu 2.2. p., prece tiek atgriezta uz Pircēja rēķina. Pircēja par Preču piegādi samaksātā nauda tiek atgriezta 14 kalendāro dienu laikā no Pircēja rakstiskā paziņojuma par atteikšanos no pirkšanas un pārdošanas līguma, saņemšanas, ar noteikumu, ka prece ir atgriezta Pārdevējam (izņemot papildus izdevumus, kuri ir radušies Jums izvēloties ne mūsu piedāvāto lētāko standarta piegādes veidu, bet citu piegādes veidu).

6.2.Preces tiek atgrieztas oriģinālajā preces sūtījuma iepakojumā kopā ar preces dokumentiem (tai skaitā, ar garantijas talonu, ja tas tika iesniegts kopā ar preci). Atgriežot nepieciešams pievienot PVN rēķinu - faktūru.

6.3. Par atgrieztās preces pienācīgu komplektēšanu un iepakošanu ir atbildīgs Pircējs. Ja prece nav nokomplektēta un (vai) atbilstoši iepakota, Pārdevējs nepieņem atgriezto preci. Tas attiecas uz precēm, kuras ir atgrieztas kā "ķīla", tas ir, bremžu skavām, starteriem un t.t. (pasūtot preces pasūtījumā rodas papildus prece "Ķīla", kura tiek atgriezta tikai tajā gadījumā, ja atgriežamā prece atbilst visām ražotāja prasībām. Par precīzām prasībām interesējieties pa tālruni vai e-pastu).

6.4. Preces netiek pieņemtas atpakaļ, ja tika lietotas, sabojātas un (vai) ir zaudējušas preču izskatu (preces vai tās iepakojuma izskata izmaiņas, kuras bija nepieciešamas preces apskatīšanai, netiek uzskatītas par būtiskām preces izskata izmaiņām).

6.6. Ja piegādātā prece neatbilst kvalitātes prasībām, pircējam jākontaktējas pa www.signeda.lv

6.7 Kvalitatīvas preces, kas pasūtītas pēc spec. pasūtījuma, atpakaļ netiek pieņemtas un mainītas. Ja Pasūtītājs atsakās pirkt pēc spec. pasūtījuma pasūtītas un piegādātas preces, samaksāta nauda netiek atgriezta.

 

Personas datu kārtošana

7.1. Pircējs piekrīt, ka, nospiežot pogu "Apstiprināt preču pasūtījumu", iesniedz savus personas datus, lai Pārdevējs varētu minētus datus kārtot Pircēja identifikācijas, līgumu noslēgšanas, izpildes (interneta tirdzniecības) un tiešā mārketinga vajadzībām. Pārdevējs apstiprina, ka Pircēja (fiziskās personas) personas kodu Pārdevējs neizmantos tiešā mārketinga vajadzībām.

7.2. Pircējs apstiprina, ka nospiežot pogu "Apstiprināt preču pasūtījumu" viņš ir informēts par savām tiesībām iepazīties ar Pārdevēja kārtotiem personas datiem, pieprasīt izlabot, iznīcināt savus personas datus vai apstādināt savu personas datu kārtošanas darbības, kad dati tiek kārtoti neievērojot tiesības aktu prasības, un arī var nepiekrist, lai tiktu kārtoti personas dati.

7.3. Pircējs apstiprina, ka nospiežot pogu "Apstiprināt preču pasūtījumu", Pircējs zina, ka viņam ir tiesības atteikties iesniegt savus datus, taču tam ir saprotams, ka personas dati ir nepieciešami un vajadzīgi Pircēja identificēšanai pirkšanas-pārdošanas līguma (interneta tirdzniecības) noslēgšanai, izpildei un ja netiek iesniegti personas dati un (vai) ja nepiekrīt to kārtošanai augstāk norādītajām vajadzībām, nevarēs izveidot un (vai) izpildīt pirkšanas-pārdošanas līgumu.

7.4 Visi noteikumi tiek atrunāti dokumentā “Personas datu kārtošanas noteikumi”.

Informācijas sūtīšana

8.1. Pārdevējs visus paziņojumus sūta uz Pircēja reģistrācijas formā iesniegto elektronisko pasta adresi.

8.2. Pircējs visus paziņojumus un jautājumus sūta uz Pārdevēja elektroniskā veikala nodaļā "Kontakti" norādīto adresi.

Atbildība

9.1. Pircējs ir atbildīgs par reģistrācijas formā iesniegto datu pareizību un uzņemas atbildību par sekām, par reģistrācijas formā iesniegtiem nepareiziem/kļūdainiem datiem.

9.2. Saskaņā ar Latvijas Republikas Elektronisko parakstu likuma 3. panta., piekto daļu Pircējs vienojas ar Pārdevēju, par elektroniskā paraksta izmantošanu dokuemntu apstiprināšanai, kas ir  saskaņā ar Elektronisko parakstu likuma 3. panta, ceturtajā daļā. nostiprināts elektroniskā paraksta tiesiskais spēks (t.i. tāds pats tiesiskais spēks, kā arī paraksts rakstiskajos dokumentos).  Pircējam ir pienākums un viņš apņemas sargāt savus pieslēgšanas pie elektroniskā veikala datus un tos neatklāt trešajām personām. Visas Pircēja darbības, kuras veiktas izmantojot Pircēja datus, tiek uzskatītas par Pircēja izpildītām, un Pircējs uzņemas visu atbildību par veicamām darbībām un arī izmantojamo datu raksturu.

9.3. Par pirkšanas-pārdošanas līguma pārkāpumu, kurš tika noslēgts elektroniskajā veikalā, puses ir atbildīgas Latvijas Republikas tiesības aktu noteiktā kārtībā.

Preces pasūtījums pēc parauga

10.1 Ja preces, kuras ir norādītas www.signeda.lv katalogā, nav SIA “Signeda Latvija" noliktavā, vai preču piedāvājums tika iesniegts saskaņā ar atsevišķu pieprasījumu, bet pircējs vēlas preces iegādāties - līgums tiek noslēgts, pamatojoties uz

10.1.1 Lietošanas pirkšanas-pārdošanas līgums var tikt noslēgts pēc Pārdevēja piedāvātājiem Pircējam priekšmetu paraugiem (preču aprakstu, preču katalogiem, modeļiem un t.t.).

10.1 2 Ja likumi vai līgums neparedz savādāk, tad līgums pēc priekšmetu paraugiem tiek uzskatīts par noslēgtu, kad Pārdevējs piegādā priekšmetus uz līgumā norādīto vietu, bet ja piegādes vieta līgumā nav norādīta, - uz patērētāja dzīves vietu.

10.1.3 Pircējam līdz preču nodošanai ir tiesības atteikties no līguma par preču paraugiem. Taču šajā gadījumā Pircējam ir pienākums atlīdzināt pārdevējam nepieciešamos izdevumus, kuri saistīti ar līguma izpildi līdz norēķiniem, ja līgums neparedz savādāk.

10.2 Pasūtot preci, pārdevējs SIA "Signeda Latvija" var palūgt apmaksāt Preces ar avansa maksājumu.

Nobeiguma nolikums

12.1. Uz šiem noteikumiem attiecas Lietuvas Republikas likums.

12.2. Visas domstarpības, kuras ir radušās no /vai ir saistītas ar Pircēja un Pārdevēja pirkšanas un pārdošanas līgumu, tiek risinātas sarunu ceļā. Ja neizdodas panākt vienošanos, domstarpības tiek risinātas Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.